Hilla Skincare

Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hilla Skincare verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatie gegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hillaskincare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hilla Skincare verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Hilla Skincare analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Hilla Skincare volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
– Om te voldoen aan de wet- en regelgeving

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de grondslagen:

 1. Overeenkomst: De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst (bestellen, betalen en ontvangen van jouw bestelling, eventueel aangevuld met de accountfunctie voor herhaalbestellingen).
 2. Toestemming: Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals bij het ontvangen van onze nieuwsbrief).
 3. Gerechtvaardigd belang: Om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en daardoor gerichter onze producten en diensten aan te kunnen bieden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hilla Skincare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Als je gedurende twee jaar geen bestelling bij ons hebt geplaatst zullen we jouw gegevens verwijderen. Als je hebt laten weten onze nieuwsbrief te willen ontvangen bewaren we jouw gegevens tot het moment dat je je afmeldt.
– Als je gedurende twee jaar geen activiteit op jouw account hebt vertoond, en wij geen reactie hebben ontvangen op een activatie herinnering, zullen we jouw account en bijbehorende persoonsgegevens verwijderen. Als je hebt laten weten onze nieuwsbrief te willen ontvangen bewaren we jouw gegevens tot het moment dat je je afmeldt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hilla Skincare verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hilla Skincare gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hilla Skincare gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren vinden we het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk hierbij aan:
– De producten die je aan jouw winkelmandje toevoegt worden onthouden en opgeslagen.
– Het geven van een melding bij een niet afgeronde bestelling, zodat je de producten in het winkelmandje niet kwijtraakt.
– Het opslaan van jouw browserinstellingen, zodat je onze website optimaal op het beeldscherm kunt bekijken.
– De mogelijkheid je inloggegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten, kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
– Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website.
– Het meten van de tijdsduur per bezoek.
– Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

Specifieker maken wij gebruik van gebruik van Google Analytics op de volgende wijze:

 1. Google Analytics [geanonimiseerd]
  Wij maken gebruik van een anonieme Google Analytics pixel, maar we hebben de informatie die daardoor gemeten wordt volledig anoniem gemaakt. Jouw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd en wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met Google zelf. Wij creëren geen profielen op basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en wij houden de gegevens ook niet bij over meerdere apparaten.
  – Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard.
  – Lees hier meer over hoe Google omgaat met jouw data.
 2. Google Analytics [niet geanonimiseerd]
  Naast de anonieme versie hebben we ook een Google Analytics versie voor commerciële doeleinden achter de cookiewall. Deze versie deelt data met Google Ads en slaat demografische data op van onze bezoekers.
  – Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard.
  – Lees hier meer over hoe Google omgaat met jouw data.

Social media cookies van derden
Social media-cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media-websites mogelijk maken. Social media-cookies worden door de social media-websites zelf geplaatst. Wanneer je in onze website een social media-button aanklikt, wordt een social media-cookie geplaatst. De social media-partij kan het IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze website wilt delen. Voor de cookies die de social media-partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Tracking cookies
Daarnaast combineren wij het online surf-, zoek-, en koopgedrag om je relevante aanbiedingen en aanbevelingen te tonen, afgestemd op jouw voorkeuren.
De interessecookies maken het mogelijk dat:
– We in onze website jouw online surf-, zoek-, en koopgedrag kunnen combineren, ongeacht met welk apparaat de website wordt bezocht.
– We door het combineren van jouw surfgedrag, voorkeuren en interesses vaststellen en aanbiedingen en aanbevelingen in onze website hierop kunnen afstemmen.
– We op onze website en op websites van derden aanbiedingen en aanbevelingen aan je kunnen tonen op basis van jouw interesses en de combinatie van je surf-, zoek-, en koopgedrag.

Meer specifiek maken wij gebruik van de volgende cookies:

 1. Google Ads remarketing
  Wij maken gebruik van de retargeting opties van Google. Dit maakt het mogelijk om bezoekers aan onze website die al eerder belangstelling hebben getoond, gericht te benaderen met op de persoon en diens interesses afgestemde advertenties in de Google zoekmachine en het Google Netwerk. Dit vindt plaats op basis van een cookie, die geen persoonsgegevens opslaat maar wel het eerdere gebruik op de website opslaat. Deze cookie wordt opgeslagen op de computer of mobiele telefoon.
  – Deze cookies worden maximaal 540 dagen bewaard.
  – Lees hier meer over hoe Adwords omgaat met jouw data.
  – Afmelden voor de Google cookie kan hier.

2.Facebook Ads
Onze website maakt ook gebruik van de Facebook Pixel. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van u als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden.
– Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.
– Lees hier meer over hoe Facebook omgaat met jouw data.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel onszelf als van andere websites niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hilla Skincare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hillaskincare.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hilla Skincare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hilla Skincare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hillaskincare.nl.

Wijzigen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom adviseren we je om de verklaring regelmatig te controleren.

Rhenen, oktober 2023